Πολιτισμός

Αποστολή

Αποστολή

Κάντε τον κόσμο πιο λαμπρό!

Δεσμευόμαστε να γίνουμε ο καλύτερος πάροχος λειτουργικών σύνθετων υλικών επίστρωσης στον κόσμο, διαμορφώνοντας τα ανάντη και κατάντη της αλυσίδας της βιομηχανίας, παρέχοντας εξαιρετικά καινοτόμες και υψηλής ποιότητας λύσεις προϊόντων, καθώς και εστιάζοντας στην εφαρμογή νέων υλικών σε διάφορα κοινωνικά σενάρια, κάνοντας το ο κόσμος πιο λαμπρός!

Οραμα

Οραμα

Αξιοποιήστε πλήρως την τεχνολογία επίστρωσης και γίνετε ένας πολύτιμος δημιουργός νέων υλικών!

Μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη της νέας βιομηχανίας υλικών με τεχνολογία επίστρωσης, δημιουργώντας αξία για το νέο τομέα υλικών με τεχνολογία αιχμής και ειλικρινή εξυπηρέτηση, βοηθώντας τους πελάτες να επιτύχουν μεγαλύτερη επιτυχία, καθιστώντας το βιώσιμο.

Πνεύμα

Πνεύμα

Η χθεσινή επιτυχία δεν είναι ποτέ ικανοποιημένη
Η αυριανή επιδίωξη δεν χαλαρώνει ποτέ

Επιμείνετε, δεν είστε ικανοποιημένοι με τα σημερινά επιτεύγματα, επικεντρωθείτε στο μέλλον και προσπαθήστε ακατάπαυστα!

Βασικές αξίες

Ειλικρίνεια

Ειλικρίνεια

Να τηρείτε πάντα την καλή ηθική συμπεριφορά και τις αρχές της ακεραιότητας και να συμμετέχετε σε δίκαιη, διαφανή και σεβαστή επικοινωνία με τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους εσωτερικούς μετόχους.

Win-Win

Win-Win

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συνεργασία win-win είναι η μόνη λύση για την επίτευξη κοινής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Βάζοντας προτεραιότητα την ασφάλεια, προστατεύοντας τους υπαλλήλους μας, την κοινότητα, το περιβάλλον και βελτιώνοντας επίμονα το επίπεδο διαχείρισης ασφάλειας και την κουλτούρα ασφάλειας.

Πράσινος

Πράσινος

Συμμορφωθείτε με την έννοια της πράσινης και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης, βασιστείτε στην τεχνολογική πρόοδο, τον ποιοτικό έλεγχο και την καινοτομία διαχείρισης για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα και προστασίας του περιβάλλοντος και δημιουργήστε μια πράσινη επωνυμία.

Ευθύνη

Ευθύνη

Να τηρείτε τα καθήκοντά σας και να είστε ευσυνείδητοι.Εστιάζοντας τόσο στα επιτεύγματα όσο και στους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνονται, αφοσιωμένοι στην επίτευξη του αισθήματος ευθύνης για τα άτομα, τις εταιρείες και την κοινωνία.

Συμμετοχικότητα

Συμμετοχικότητα

Ακούστε όλες τις φωνές, βελτιώστε τον εαυτό σας από διαφορετικές απόψεις και οπτικές γωνίες, συμπεριλάβετε ο ένας τον άλλον και συνειδητοποιήστε πλήρως τις δυνατότητές σας μέσω της εξάσκησης.

Μελέτη

Μελέτη

Συνεχής εκμάθηση έννοιας και τεχνολογίας διαχείρισης, καλλιέργεια ταλέντων υψηλού επιπέδου και δημιουργία ομάδας διαχείρισης υψηλής ποιότητας.

Καινοτομία

Καινοτομία

Δεσμευμένος στη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας, μέσω συνεχούς εξερεύνησης και καινοτομίας στην τεχνολογία επικάλυψης και την επιστήμη των υλικών, ώστε να συμβάλει στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για την κοινωνία.