Φύλλο αφρού PVC/Φύλλο αφρού χαρτιού/Κοίλη σανίδα PP/Ακρυλικά φύλλα/Σύνθετο πάνελ αλουμινίου